جمعه, 01 آذر 1398

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 484

Notice: Trying to get property of non-object in /home/akherat/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 485

اعرف الحق تعرف اهله

هیچ شاگردی نباید به استادش نگاه بکند در بهشت و جهنم رفتن. شاگرد به استاد رفتن سم است. باید خود انسان فکر بهشت و جهنم خود باشد و به دیگران نگاه نکند. ببیند تکلیف او چیست و به تکلیفش عمل نماید و ملاک حق و باطل است. "اعرف الحق تعرف اهله"، نه تبعیت مطلق از دیگران، باید موازین را شناخت و از موازین پیروی کرد نه اشخاص!

1-هر شب محاسبه نفس کنید. «حاسبوا قبل ان تحاسبوا: قبل از اینکه به حساب شما برسند، خود به حساب خود برسید.»

2-من عمل بما علم، علمه الله علم ما لم یعلم: هر کس به آنچه می داند عمل کند، خداوند دانش آنچه را نمی داند به او خواهد آموخت.

3-هر کس محاسبه نفس کند و نیز به علمش عمل کند، خداوند محاسبه آخر عمر او را به او الهام خواهد کرد.

4-قدم به قدم انسان باید مستغفر و تائب باشد تا خداوند او را نجات دهد.

5-میزان خود انسان است. افتراها نبندند (که انسان در درون خود نفس محاسبه گر دارد).

6-هیچ شاگردی نباید به استادش نگاه بکند در بهشت و جهنم رفتن. شاگرد به استاد رفتن سم است. «باید خود انسان فکر بهشت و جهنم خود باشد و به دیگران نگاه نکند. ببیند تکلیف او چیست و به تکلیفش عمل نماید و ملاک حق و باطل است. اعرف الحق تعرف اهله، نه تبعیت مطلق از دیگران، باید موازین را شناخت و از موازین پیروی کرد نه اشخاص!»

7-در کلیات با معیارهای دینی و در مصادیق با مشورت باید عمل کرد.

8-مشورت با آدمهایی امین انجام دهید تا چنانچه زهر می خورید، به شما بگویند.

9-برای چهار تا شاهی حقوق نباید انسان خود را بفروشد. خدایی که رزاق است، حیوانات را روزی می دهد (فراموش نکند)

10-کارهایی که تشخیص دادید اسلامی است، (با بینش و اخلاص و نیت قرب الهی به احسن وجه) انجام دهید.

11-چه بکنیم که خودمان را فراموش بکنیم: خدا را هرگز فراموش نکن. الا این که انسان در ظاهر و باطن مراقب باشد، فکر این را بکنیم که خودمان (فقط برای خودمان) می توانیم یک کاری بکنیم.

12-خدا را نصرت نکردی، خداوند هم شما را یاری نخواهد کرد. اگر خدا را یاری نکردید و به کسی ظلم کردی، بعداً دیگری در حق تو ظلم می کند.

13-چه کنیم که رئیس خودش را محتاج تر ببیند؟ آخر هر کس بامش بیش برفش بیشتر!

14-عامل بودن غیر عالم بودن است.

15-خدا کند در روشنایی راه برویم، در تاریکی، در حین عصای احتیاط در علم عمل و حرکت هیچ پشیمانی ندارد.

16- درس را رها نکن.

17-رشوه بلای بزرگی است، باید هوشیار بود، فلسطین را رشوه به باد داد.آتاتورک، رضاخان به وسیله رشوه پدید آمدند.

18-هیچ فکر می کنید این پولهایی که داده می شود (چقدر مسئولیت آفرین است) به خواب نمی دیدیم؛ پدر مرحوم شیخ انصاری، روزی یک شاهی از دزفول می داده برای اصفهان (شیخ در اصفهان بوده) احتمال می دهم مادرش هم بوده. دو روز تعطیل شد و پول نرسید. از نانوا می گرفت. روز سوم نانوا گفت: من دیگر نمی توانم نسیه بدهم. بالاخره می آید درس سید شفتی(ره) (حجت الاسلام شفتی(ره) که بنیان گذار مسجد سید اصفهان بوده است) یکجا سید گیر می کند، شیخ لنگی هم به خودش پیچیده بوده. شیخ جواب و توضیح می دهد و آقا می گوید: حل اشکال همین است. بعد می آید از کنار شیخ عبور کند، نگاهی می کند می فهمد که ضعیف الحال است. انگشتر خودش را می دهد به او؛ شیخ انگشتر را می دهد به نانوا؛(نانوا)می گوید مهر آقا را برداشتی! (دزدیدی) کشیده ای می زند به شیخ، می افتد.سید خودش می آید سر شیخ را به دامن می گیرد. می گوید آن مقامات را که شما طالب هستی، اینها پیشش سهل است. خدا می داند چقدر صبر کرده آن مقامات عالیه ای که بعد شیخ رسید که مرجعیت پیش او صفر است، از بیت المال استفاده نمی کرد، اقل ضرورت بود؛ اما مقامات عالیه او یک کتاب می شود، حتی شاید بنده هم یک چیزهایی می دانم از معنویت دور بشویم همین است.

19.آب دریای شور هرچه می خوریم، بیشتر عطش می آورد؛ این رشوه ها برای ما کار می کند؟! با اقل ما یمکن اکتفا می کردند و غرق کار بودند.

20-کسی را که خودم دیدم آشیخ محمد رضای مظفر بود؛ اتاقش روبروی اتاق من بود. ما مطالعه ای می کردیم و شامی بخوریم و استراحت کنیم. می دیدیم آن آقا نشسته است دارد چیز می نویسد؛ از آن طرف، اذان می دیدیم هنوز مشغول نوشتن است؛ مکرر می آمد نگاه می کرد ببیند آیا طلوع فجر شده یا نه؟ نماز صبح را می خواند و بعد می خوابید تا اینکه آفتاب بیاید. روز در سردابی که او می خوابید، ما هم می خوابیدیم؛ دفتر بزرگی داشت درس هایی که خوانده می نوشت؛ عادی زندگی اش بود.اگر پست تر از حدّ وسط نبود، بالاتر نبود؛ شب هیچ نخوابد، خوابش بین طلوعین باشد و صبح تا ظهر بخواند و بنویسد. این را خودم دیده ام، این طور زندگی کردند.
از آخوند ملا محمدکاظم بگویم (منظور مرحوم آخوند خراسانی(ره) است)، آسید محمدکاظم بگویم (منظور مرحوم سیدمحمدکاظم یزدی(ره) صاحب عروه الوثقی است) با چه وضعی زندگی کردند تا مرجعیتشان و ریاستشان. «مع ذلک کله» اگر خدا بخواهد هدایت کند، می کند.

21-[شرایط نامناسب] حوزه علمیه زاهدان و اینکه حوزه علمیه، مدرس ندارد و فضلا و طلاب باید بروند و اینکه دیگران چقدر طلبه دارند.

22-[تحصیل و تدریس توأمان] یک مطلب لازمی است در حوزه ها، یک نفر شرح لمعه می خواند. باید بگوییم اشکالاتش را برطرف کنید و بعد بتواند شرح لمعه را بگوید و بعد بتوانند تدریس کنند.

23-مرحوم آقای بهاءالدینی می گفت: ما هر کتابی را می خواندیم، بعد مباحثه می کردیم. باید شرط باشد به طور یقین در خود این مدرسه، مدرس پیدا می شود، اگر یک روز استاد نیامد آنها بتوانند تدریس کنند.

24-مرحوم میرزای شیرازی 27 روز بعد از رحلت، وارد بهشت برزخی شد. علت تأخیر را پرسیدند؛ ایستاد و گفت: «تا مقلدین من نیایند، نمی روم.»

25-باید آنچه را نمی دانیم، توقف و آنچه را می دانیم عمل کنیم.

توصیه های مرحوم آیت الله آقای بهجت در دیدار با وزیر وقت اطلاعات در تاریخ 21/3/77 روزنامه اطلاعات، حوزه

نوشتن دیدگاه

درباره سایت

 

allameh

 

در این سایت به موضوعات دینی و سؤالات و شبهاتی که از طرف افراد مختلف مطرح می شود، بر مبنای سیره و آثار علمای شیعه (با ذکر سند) پرداخته خواهد شد.

سایت دار آخرت از دوستداران مرحوم آیت الله العظمی سید محمد هادی میلانی رضوان الله علیه (متوفای 1354 هجری شمسی، مشهد مقدس) می باشد و به ذکر و انتشار زندگی پربرکت آن فقیه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و آثار و اندیشه های نورانی ایشان علاقمند است. در ضمن وابسته به بیت محترم آن بزرگوار نمی باشد.

نقل مطالب با رعایت امانت مانعی ندارد.

 

https://telegram.me/dareakherat

آخرین ها

IMAGE کلام امیرالمؤمنین درباره تعدی به حقوق مردم
شنبه, 22 اسفند 1394
    تذکر مرجعیت شیعه به حاکمان*   امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود:...
IMAGE زیارت امیرالمومنین علیه السلام در روز غدیر
پنج شنبه, 19 شهریور 1394
زیارتى است که به سندهاى معتبر از حضرت هادى علیه السّلام نقل شده است، که با آن‏...
IMAGE روز دحو الارض
چهارشنبه, 18 شهریور 1394
  طبق روايتي از امام رضا(ع) بيست‌ و پنجم ماه ذي‌القعده، روز دحوالارض* است. براي اين...
IMAGE جدیدترین آثار چاپ شده از آیت الله وحید خراسانی
یکشنبه, 29 آذر 1394
به اطلاع می رساند کتاب های: مصباح الهدی و سفینة النجاة، نفس نفیس خاتمیت، احکام...
IMAGE واکاوی اجمالی تبعات فکری کتاب «مکتب در فرایند تکامل»
چهارشنبه, 25 آذر 1394
پاییز سال ۱۳۸۶ بود که انتشار رسمی ترجمه کتاب «مکتب در فرایند تکامل» به بروز مباحث...
IMAGE سه کتاب تحقیقی دربارۀ امام سجاد علیه السلام
پنج شنبه, 05 آذر 1394
روایات تفسیری امام سجاد علیه السلام، محسن قمرزاده تهران: مؤسسه نبأ با همکاری...
IMAGE نامه امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف؛ حجتی بر حاکمان
شنبه, 01 اسفند 1394
نماینده مرجعیت شیعه در خطبه دوم نماز جمعه شهر مقدس کربلا که در صحن مظهر حضرت...
IMAGE پیام های حرکت جدید مرجعیت در عراق
دوشنبه, 19 بهمن 1394
سایت عتبه حسینی علیه السلام با اشاره به شروع طرح نظافت شهر مقدس کربلا از زباله در...
IMAGE وصیت نامه مهندس بازرگان
پنج شنبه, 01 بهمن 1394
سی ام دی ماه یادآور سالروز درگذشت مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب...
حرکت هیئت عزاداری مرجعیت شیعه
دوشنبه, 24 اسفند 1394
    مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) امروز (۱۳۹۴/۱۲/۲۳) در...
IMAGE مقام حضرت فاطمه سلام الله علیها و منزلت خدمتگزارانش
جمعه, 21 اسفند 1394
    بیانات آیت الله وحید خراسانی/ ۲۸ جمادى الأولى ۱۴۳۷  مطابق با ۱۸ اسفند ۱۳۹۴  ...
IMAGE ناله سوزان امیرالمؤمنین علیه السلام
دوشنبه, 03 اسفند 1394
    بیانات آیت الله وحید خراسانی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها...
IMAGE شبهه ای پیرامون قیام حضرت مهدی علیه السلام
سه شنبه, 20 بهمن 1394
پرسش: سلام علیکم، در جلسه‌ای که اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم حضور...
IMAGE توصیه های هشت گانه مرجعیت شیعه به جوانان
چهارشنبه, 30 دی 1394
حضرت آیت الله سیستانی در پاسخ به نامه جمعی از جوانان که از معظم له درخواست نصیحت...
IMAGE توضیحی درباره بازی "کلش اف کلنز"
یکشنبه, 27 دی 1394
چندی پیش دفتر آیت الله سیستانی، نظر معظم له را درباره بازی "کلش اف کلنز" (clash of clans) و...